Himmelen:

Guds bolig. Forestilling i flere religioner.
Cappelen Damm