Hellige Trifon:

(ca. 1495-1583) ortodoks munk som spredte kristendommen blant samer i Russland og i Øst-Finnmark.
Cappelen Damm