Halakha:

(fra hebr., veien) den vei man som jøde skal følge. Lovstoffet i Talmud (se det).
Cappelen Damm