Hadsj:

pilegrimsreise til Mekka. En av islams fem søyler.
Cappelen Damm