Hadith:

(fra arab., fortelling, tradisjon) korte fortellinger om Muhammads sedvane (det han sa og gjorde), samlet og redigert i egne hadith-samlinger.
Cappelen Damm