Guds rike:

fellesskapet mellom mennesker og Gud. Viktig element i Jesu forkynnelse.
Cappelen Damm