Gud:

overnaturlig vesen eller makt. Gjenstand for tilbedelse i de fleste religioner. Skille mellom polyteisme, monoteisme og panteisme.
Cappelen Damm