Grunnlagsetikk:

tar opp etiske grunnbegreper og vilkårene for etisk argumentasjon. Etiske modeller hører hjemme her.
Cappelen Damm