Gjensidighetsprinsippet:

en fellesmenneskelig norm for hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Formulert i ulike kulturer, i kristendommen som den gylne regel (se det).
Cappelen Damm