Getto:

avgrenset og noen ganger inngjerdet område i europeiske byer der jøder har måttet bo. I dag også brukt om boligområder i moderne storbyer dominert av en bestemt befolkningsgruppe.
Cappelen Damm