Førmoderne:

forestillinger som ikke er påvirket av det moderne prosjektet som har preget Vesten fra opplysningstiden av.
Cappelen Damm