Fundamentalisme:

opprinnelig navn på bevegelse blant konservative amerikanske kristne på 1900-tallet. Vekt på bibeltroskap, personlig omvendelse, familie og misjon som fundamentale (grunnleggende) verdier. Senere brukt om tilsvarende bevegelser i andre religioner.
Cappelen Damm