Fritenker:

på 1700-tallet brukt om en som tenkte uavhengig av kirkens autoritet. På 1800-tallet knyttet til ateistisk religionskritikk.
Cappelen Damm