Frihet:

fravær av tvang. Innebærer muligheten til å velge mellom handlingsalternativer. Frihet bestemmer mennesket som etisk individ med et selvstendig ansvar. Humanistisk verdi.
Cappelen Damm