Fremmedgjøring:

begrep hos flere filosofer. Mennesket blir fremmed for seg selv for eksempel ved å legge noe av seg selv i Gud (Feuerbach) eller miste innflytelse over sin egen arbeidssituasjon (Marx).
Cappelen Damm