Frelse:

frigjøring fra en problematisk situasjon. Hovedtema i flere religioner.
Cappelen Damm