Forsoning:

prosess der fiendskap og konflikt gjennom oppgjør erstattes av fred.
Cappelen Damm