Fornuft:

evne til å trekke slutninger, avdekke misoppfatninger og se større sammenhenger.
Cappelen Damm