Forkynnelse:

tekster og taler med et religiøst eller ideologisk budskap.
Cappelen Damm