Folkelig religion:

Religion slik den blir praktisert av folk flest.
Cappelen Damm