Folkekirkelig:

betegnelse på retning innenfor Den norske kirke som legger vekt på sammenhengen mellom kirken og vanlige folks liv.
Cappelen Damm