Fire edle sannhetene, de:

firedelt oppsummering av tilværelsens problem og løsning. Viktig del av buddhistisk lære.
Cappelen Damm