Filosofisk samtale:

hos Sokrates en samtale som har til formål å nå fram til sannheten.
Cappelen Damm