Etisk handel:

økonomisk handel som oppfyller bestemte etiske krav, for eksempel til arbeidsforhold og naturhensyn.
Cappelen Damm