Etisk dilemma:

Valgsituasjon der ulike verdier står mot hverandre.
Cappelen Damm