Etisk argumentasjon:

klargjøring og begrunnelse av hva som er den beste handlingen.
Cappelen Damm