Etikk:

(gr. ethos, sedvane, skikk) moralfilosofi. Drøfter moralens grunnlag. Hvorfor er en handlemåte god og hva er et godt liv?
Cappelen Damm