Esoterisk:

skjult lære og praksis som derfor ikke er allment tilgjengelig.
Cappelen Damm