Empirisme:

(gr. empeiria, erfaring) kunnskapssyn som vektlegger erfaringen som kilde til viten.
Cappelen Damm