Empati:

evnen til å leve seg inn i en annens situasjon.
Cappelen Damm