Eksistensialisme:

filosofisk bevegelse som framhever menneskets ansvar og valg som grunnlag for autentisk liv.
Cappelen Damm