Eksistens:

(fra lat., stige ut, tre fram) å være til.
Cappelen Damm