Dåp:

kristent ritual som består av neddykking eller overøsing av vann. Innvielsesritual og sakrament i flere kirker.
Cappelen Damm