Dydsetikk:

etisk modell som legger vekt på at veien til lykke er å utvikle dyder i et fellesskap (se dyd).
Cappelen Damm