Dyd:

av å duge, en menneskelig ferdighet som utvikles i et fellesskap. De fire viktigste moralske dydene er ifølge Aristoteles rettferdighet, måtehold, mot og vennlighet.
Cappelen Damm