Dualisme:

(lat. dualis, det som inneholder to) oppfatning av det finnes to makter som står mot hverandre. Brukes også om menneskesyn der kropp og sjel er adskilte.
Cappelen Damm