Dommens dag:

religiøs forestilling om at Gud dømmer levende og døde ved tidens slutt og gjør ende på all urett.
Cappelen Damm