Diaspora:

(fra gr., utspredelse) tilhengere av en religion som fortsetter å praktisere sin religion i et nytt land, jf. diasporamenigheter.
Cappelen Damm