Dialog:

(fra gr., samtale) hos Platon en filosofisk samtale som føres for å oppnå innsikt. Brukt om samtaler som foregår på tvers av forskjeller av politisk, kulturell eller religiøs art.
Cappelen Damm