Dhikr:

ihukommelse av Gud. Rituell gjentakelse av bønner i sufismen.
Cappelen Damm