Dharma:

(sanskrit, prinsipp, ordning) 1) i hinduismen den sosiale, biologiske og sosiale verdensordenen – rettigheter og plikter knyttet til klasse og livsstadium, 2) i buddhismen et navn på læren.
Cappelen Damm