Definisjonsmakt:

et uttrykk for hvem som bestemmer hva noe er.
Cappelen Damm