David:

Den største kongen i det gamle Israel. Knyttes til Salmenes bok, en samling religiøs poesi i Det gamle testamentet.
Cappelen Damm