Darshan:

å se og bli sett av Gud i tempelet. Viktig del av det religiøse livet i hinduismen.
Cappelen Damm