Dannelse:

uttrykk for at menneskets personlighet, ferdigheter og holdninger formes i fellesskap med andre.
Cappelen Damm