Dalit:

betegnelse på de laveste kastene i hinduismen, de som bli regnet som urene.
Cappelen Damm