Bærekraftig utvikling:

utviklingen som skjer innenfor naturens tåleevne slik at den ivaretar egne behov, mennesker langt borte og senere generasjoner.
Cappelen Damm