Bodhisattva:

person som gir avkall på nirvana for å få med alle. Hellighetsideal i mahayanabuddhismen.
Cappelen Damm