Bibelen:

(gr. ta biblia, bøkene, boksamling) navn på kristendommens hellige skrift. Består av Det gamle testamentet (som svarer til Tanach, jødedommens hellige skrift) og Det nye testamentet (som handler om Jesus og de første kristne).
Cappelen Damm