Atman:

sjelen, det evige åndelige element i mennesket. Viktig begrep i hinduismen.
Cappelen Damm